İL FRANCHISE SÖZLEŞMESİ

İL FRANCHISE SÖZLEŞMESİ

 

1) TARAFLAR:

 

İL FRANCHİSE VEREN (ŞİRKET): Ogansia İç ve Dış Tic. Anonim Şirketi- Nilüfer Vergi Dairesi 6340457150

Adres: İhsaniye Mah. Can Sok. No:2 Dünya İş Merkezi Kat:8 Nilüfer / BURSA

İL FRANCHISE (FRANCHISE ALAN):

 

Adres:

 

 

Yukarıdaki taraflar arasında aşağıda yer Alan İL FRANCHISE SÖZLEŞMESİ akdedilmiştir.

2) SÖZLEŞME KONUSU: 

FRANCHİSE VEREN, (Bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) İşbu sözleşme kapsamında kendi adına tescilli “OGANSIA” ve NAGO markalı ürünleri internet platformlarında satmak ve NAGO markalı kiosk ve corner açma, kahve otomatı işletme hakkı olmak üzere tüm hakları Şirket’e ait olan bir Franchise sistemi oluşturmuştur. İşbu sözleşme, İl Franchisesine EK 1’de seçip ödemesini gerçekleştirdiği adetlerde franchise verme ve/veya satma hakkı verir. İşbu sözleşmenin konusu Franchise sisteminin ve “OGANSIA” ve “NAGO” marka ve logosunun (bundan böyle “Marka” olarak anılacaktır) Franchise alan tarafından münhasıran taraflar arasında işbu sözleşmede belirlenen kapsam dahilinde kullanılması ve ilgili şartların karşılıklı olarak belirlenmesi ve belirlenen yükümlülüklerin karşılıklı olarak taahhüt edilmesidir.

 

3)TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

a) Şirket, İl Franchise alana seçtiği ilde ………. Adet franchise verme ve/veya satma hakkı verecektir.

b) Şirket, İl Franchıse Alan’a 1 (bir) yıl boyunca bayi fiyatı üzerinden %20 indirimli ürün gönderecektir. 

c) Şirketin, E-ticaret ve perakende satışını yapmak için verdiği Satış Yetki belgesi süresizdir. 

d) Şirketin belirlediği İl Franchise bedeli ödemesi iptal ve iade edilemez. Franchise, bunu bilerek ve onaylayarak ödemesini yapacaktır. Ayrıca, 10 gün içerisinde Franchise bu sözleşmeyi imzalayıp Şirkete göndermek zorundadır.

e) Franchise sayısını, verilecek ürünleri, satış miktarını ve satış fiyatlarını belirleyip bildirmek Şirket’eh) aittir. 

f) İl Franchise, Şirket ‘in bilgi ve onayı dışında franchise satış fiyatlarından farklı bir fiyat uygulayamaz.

g) İl Franchise, Sosyal medya, reklam ve tanıtım platformlarında markayı kullanmak isterse Şirketten yazılı izin almak zorundadır ve tanıtım ve reklam çalışması ile ilgili Şirket talimatlarına uymayı kabul ve beyan eder. 

h) İl Franchise, sosyal medya ve e-ticaret platformlarındaki hesap isimlerinde Ogansia ve Nago adını kullanamaz. Aksi halde Şirket’e tazminat hakkı doğacaktır.

i) İl Franchise, 3. Kişilere franchise haklarını devredemez. 

j) İl Franchise, Ogansia ve NAGO ismini ve/veya ticaret ünvanını, fatura, fiş, vergi levhası vb. yerlerde kullanamaz.

k) İl Franchise, satılamayan franchiseler için şirketi sorumlu tutamaz. 

 

4) ÖZEL KOŞULLARI:

a) İl Franchiseler, kendi illerinde açılacak olan NAGO markalı Kiosk, Corner Cafe işletmelerinden sistem koşullarını yerine getirdiği sürece kasa cirosundan %3 gelir elde etme hakkına sahip olacaktır.

 

5) GENEL YÜKÜMLÜLÜK VE CEZAİ ŞART:

a) Sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlali fesh sebebidir

b) İl Franchise, hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda franchise bedelini hiçbir şart ve koşul halinde iade almayacağını kabul ve beyan eder.

 

6) MİRAS: İl Franchise’ın veya ortaklarının ölümü veya işin yürütülmesine mâni olacak şekilde kalıcı sakatlığı halinde, Şirket, o ülkenin miras hukuku kurallarına göre davranır.

7)TEBLİGAT ADRESLERİ: Tarafların sözleşmede belirttiği adresler tebligat adresi yerine geçer. Bu adreslerin değişmesi durumunda taraflar birbirine yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadırlar. Aksi halde sözleşmedeki adresler tebliğ adresi olarak geçerli olacak ve her türlü işlem bu adresler üzerinden yürütülecektir.

8) YETKİLİ MAHKEME: Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların halinde Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı geçerli ve Bursa Merkez Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

9) SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü geçersiz hale gelir ise, Sözleşmenin diğer hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.

10) DEĞİŞİKLİKLER: İşbu sözleşmeye yapılacak her türlü ek ve değişiklik tarafların mutabakatı ile yazılı olarak yapılacaktır.

11) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE UZATILMASI

a) İşbu sözleşme, online olarak onaylandığı tarihte veya imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

b) İşbu sözleşme süresi, il franchisesine tanımlanmış olan adetlerdeki franchiselerin, tamamının satılmasından 1 (bir) gün sonra, o günkü şartlarda belirlenecek olan adetlerin tekrar alınması ile birlikte uzatılacaktır.

11(onbir) maddeden oluşan bu sözleşme iki nüsha halinde düzenlenmiş ve imzalanmış olup, nüshaların birini Şirket diğerini, İl Franchise Alan, hıfzetmek üzere teslim almıştır.

Tarih:   

                                                                 

İl Franchise Alan                                                                                  İl Franchise Veren (Şirket)

 

EK-1-

İllerFranchise Adetleriİl Franchise Bedeli
İstanbul AVRUPA40              440.000 
İstanbul ANADOLU40              440.000 
Ankara40              440.000 
İzmir40              440.000 
Bursa40              440.000 
Antalya40              440.000 
Konya20              220.000 
Adana20              220.000 
Şanlıurfa20              220.000 
Gaziantep20              220.000 
Kocaeli20              220.000 
Mersin20              220.000 
Diyarbakır20              220.000 
Hatay20              220.000 
Manisa20              220.000 
Kayseri20              220.000 
Samsun20              220.000 
Balıkesir20              220.000 
Kahramanmaraş20              220.000 
Van20              220.000 
Aydın20              220.000 
Tekirdağ20              220.000 
Sakarya20              220.000 
Denizli20              220.000 
Muğla20              220.000 
Eskişehir20              220.000 
Mardin20              220.000 
Trabzon20              220.000 
Malatya15              165.000 
Ordu15              165.000 
Erzurum15              165.000 
Afyonkarahisar15              165.000 
Sivas15              165.000 
Adıyaman15              165.000 
Batman15              165.000 
Tokat15              165.000 
Zonguldak15              165.000 
Elazığ15              165.000 
Kütahya15              165.000 
Çanakkale15              165.000 
Osmaniye10              110.000 
İllerFranchise Adetleriİl Franchise Bedeli
Şırnak10              110.000 
Çorum10              110.000 
Ağrı10              110.000 
Giresun10              110.000 
Isparta10              110.000 
Aksaray10              110.000 
Yozgat10              110.000 
Edirne10              110.000 
Muş10              110.000 
Düzce10              110.000 
Kastamonu10              110.000 
Uşak10              110.000 
Kırklareli10              110.000 
Niğde10              110.000 
Bitlis10              110.000 
Rize10              110.000 
Amasya10              110.000 
Siirt10              110.000 
Bolu10              110.000 
Nevşehir10              110.000 
Yalova10              110.000 
Bingöl10              110.000 
Kars10              110.000 
Hakkari10              110.000 
Kırıkkale10              110.000 
Burdur10              110.000 
Karaman10              110.000 
Karabük10              110.000 
Kırşehir10              110.000 
Erzincan10              110.000 
Bilecik10              110.000 
Sinop10              110.000 
Iğdır10              110.000 
Bartın10              110.000 
Çankırı10              110.000 
Artvin10              110.000 
Gümüşhane10              110.000 
Kilis10              110.000 
Ardahan10              110.000 
Bayburt10              110.000 
Tunceli10              110.000 

 

 

 

İl Franchise Alan                                                                                  İl Franchise Veren( Şirket)